Önyüklenebilir USB Flash Bellek Hazırlama

Yapılması gereken işlemler ve komutlar…

Önyüklenebilir USB Bellek (Bootable USB Flash Memory)  hazırlayarak Windows kurulumu yapmak (format işlemi) için kullanabiliyoruz. (Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10)
Böylelikle CD’den yapılacak olan kuruluma oranla işimiz çok daha kısa zamanda tamamlanacaktır.

Yukarıdaki ekran görüntüsünde uygulanmış olan komutlar aşağıda sırası ile verilmiştir.
Komut istemi (cmd) penceresi açılır ilk komut girilir ya da “Çalıştır” (Win+R) kutucuğu üzerinden ilk komut girilir. (Gerekliyse komut istemi penceresi yönetici haklarıyla açılmalıdır.)

* Diskpart
* List Disk
* Select Disk 1
* Clean
* Create Partition Primary
* Select Partition 1
* Active
* Format FS=Fat32  (NTFS vs… Hızlı fortmat için Quick eklenmeli)
* Assign
* Exit (USB bellek hazır, Dosyalar kopyalanabilir)

Hazırlanan önyüklenebilir belleğe işletim sistemi kurumu için dosyalar kopyalanmalı. Bunun için windows üzerinden görsel arayüz ile kopyala/yapıştır yapılabilir.
Ya da dvd içindeki dosyalar winrar v.b. uygulama ile belleğe açılabilir.
Ya da konsol üzerinden devam etmek için şu komut kullanılabilir: Xcopy (DVD sürücüye atanan harf):\*.* /s/e/f (USB belleğe atanan harf):\

Kopyalama işlemi bittikten sonra bellek üzerinden kurulum yapılabilir. (Duruma göre belleğin açılışta okunabilmesi için anakartın bios ayarlarının değiştirilmesi gerekebilir.)

Etiketler:

Cevap Bırakın

Your email address will not be published. Required fields are marked *